د آلمان د اقتصادی همکاریو او پراختیا بانک لخوا تمویل شوې د افغانستان سره د آلمان همکاریو کې د لومړیتوب پنځه ډګرونه نغښتي دي: ښه حکومتداری (د قانون حاکمیت ، سیاسی ګډون او عامه اداره) ؛ دوامداره اقتصادی پرمختیا او کار جوړونه؛ انرژي؛ د څښاک اوبو برابرول او د فاضله اوبو لیری کول؛ ښوونه او روزنه او مسلکي زده کړه. دا ډګرونه پر هغو سکتورونو ولاړ دي چې د پراختیا له پلوه لوړ ارزښت لري، خو زیات شمیر نیمګړتیاوې لری او کلک ملاتړ ته اړتیا لري. سربېره پردې، آلمان د بهرنیو چارو وزارت (AA) د  بشری مرستو او ثبات په برخه کې د پروژو څارنه کوي.

دغه سکتورونو د کليدي پرمختيايي ننګونو د اړتیا پر بنسټ په ډاګه شوي دي چی مرستو ته ضرورت لری. د ښځو پیا وړتیا او د ښځو د حقونو وده  په ټولو لومړیتوبونو کی شامل دي.

د  سیمې له پلوه، د افغانستان سره د آلمان  همکارۍ اوس په لوړه کچه د بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان او تخار په ولایتونو او همدازار د هیواد په پلازمېنه کابل کی خپل فعالیتونه مخکی وړی.

په راتلونکې موخو کې نور معلومات د لومړیتوب د ډګرونو په اړه او همداراز د افغانستان سره د آلمان د همکاریو د پروژو د بیلګو په توګه ولولئ.