زمونږ په اړه

د افغانستان په هکله عمومی پوهه په هیواد کې د امنیتي وضعې د رپوټونو او همدارنګه د پناه غوښتونکو د وضعیت تر سختې اغیزې لاندې دي. د ملکي بیارغونې او پراختیایي همکارۍ ، په خاصه توګه د افغان همکارانو او ټولو وګړو زیارونه تر اوسه پورې په نوموړو رپوټونو کې ډیر لږ انعکاس مومي. په لاندې مخونو کې مونږ غواړو تاسو ته د افغانستان سره د آلمان د څو اړخیزې همکارۍ په باب معلومات وړاندې کړو. مونږ په دی باور یو چی پایلی ځان لپاره خبرې کوي.

د افغانستان په هکله عمومی پوهه په هیواد کې د امنیتي وضعې د رپوټونو او همدارنګه د پناه غوښتونکو د وضعیت تر سختې اغیزې

لاندې دي. د ملکي بیارغونې او پراختیایي همکارۍ ، په خاصه توګه د افغان همکارانو او ټولو وګړو زیارونه تر اوسه پورې په نوموړو رپوټونو کې ډیر لږ انعکاس مومي. په لاندې مخونو کې مونږ غواړو تاسو ته د افغانستان سره د آلمان د څو اړخیزې همکارۍ په باب معلومات وړاندې کړو. مونږ په دی باور یو چی پایلی ځان لپاره خبرې کوي.

آلمان او افغانستان د شلمې پیړې د پیل نه راهیسې ډیرې نږدې اړیکې لري. په ۱۳۹۴ کال کې د المان-افغانستان د دوستۍ سلمه کلیزه ولمانځل شوه. د بشرپالونکو مرستو ، پراختیایي همکارۍ او همداراز کلتوري تبادلې تر څنګ، د آلمان فدرالي جمهوریت د افغانستان څخه د دموکراتیکې پراختیا په ډګر کې د هیواد د سوله ایز پرمختګ سره د مرستې په موخه اوږدمهال ملاتړ کوي.

نړیوالې ټولنې د افغانستان په کنفرانس کې چې په کال ۲۰۱۲ په توکیو کې جوړ شوی وو تر ۱۴۰۳ کاله پورې د خپلو مرستو دوام تائيد کړ. د افغانستان سره دا ملاتړ د لندن په نړیوال کنفرانس (۱۳۹۳) او د بروکسل (۱۳۹۵) به نړیوالو کنفرانسونو باندی یو ځل بیا ټینګار وشو. د آلمان فدرالي حکومت د ۱۳۸۹ کال راهیسې په افغانستان کې، د هیواد په شمالي ولایاتو کې، د ملکي بیارغونې او پراختیا څخه خپل ملاتړ زیات کړی دی. آلمان د افغانستان څخه ملاتړ کوي ترڅو د بی وزلۍ پر ضد مبارزه وکړي، یوه ښه حکومتوالي منځته راوړي او د هیواد اقتصادي وضعې ته سمون ورکړي ترڅو په دې توګه په هیواد کې د دوامداره ثبات او امنیت د بنسټونو په منځته راوړلو کې بریالۍ شي.

په ټولیزه توګه، په افغانستان کې د پروژو د پلۍ کوونکو سازمانونو لکه د KfW پراختیایي بانک او د Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH د ادارې په تشکیل کې (د ۱۳۹۵ کال د احصائیې له مخې) ۱۵۴۰ تنه کارکوونکي، د هغو له ډلې څخه ۱۱۰ تنه الماني او نړیوال کارپوهان د آلمان د فدرالي حکومت په دستور په کار بوخت دي. په افغانستان کې د آلمان د فعالیتونو موخه داده چې د افغانستان د خلکو توانونه او مهارتونه تر هغې کچې پورې پیاوړي کړي چي هغوی په داسې دریځ کې راشي چې د هیواد په اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي پراختیا کې ونډه واخلي، هغه په یوازې توګه پرمخ بوزي او وکولای شي چې د خپلو شانسونو څخه ګټه پورته کړي.

په لاندې مخونو کې د افغانستان د ملکي بیارغونې او پراختیا څخه د آلمان د ملاتړ په باب یوه عمومي کتنه لیکل شویده.