نشست رسانه ای با موضوع استفاده پایدار از آب های زیرزمینی در کابل

روز گذشته، یک نشست رسانه ای با موضوع استفاده پایدار از آب های زیرزمینی در کابل برگزار شد
25.12.1395
چهار کارشناس آب و بیش از 70 فعال رسانه ای در این نشست حضور داشتند و چنین نتیجه گرفتند که ذخایر آب های زیرزمینی باید به درستی مدیریت شوند تا از استفاده بیش از حد و نیز آلودگی بدور باشند. انجمن خبرنگاران شمال افغانستان و همکاری افغان – آلمان میزبانان این نشست بودند.

در بخش نخست این برنامه، رییس هایدروجیالوجی وزارت انرژی و آب، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، هماهنگ کننده پروژه در بانک توسعه ای KfW کشور آلمان، و نیز یک فعال جامعه مدنی، به طور خلاصه درباره این دو پرسش، سخنرانی کردند: آب زیرزمینی چرا مهم است و چگونه می توان از آن به شکل پایدار بهره مند شد؟

انجینر محمد نعیم توخی، رئیس هایدروجیالوجی وزارت انرژی و آب گفت: «در شهرهای بزرگ مانند کابل، آب زیرزمینی با دو تهدید روبرو است: استفاده بی رویه و آلودگی.» انجینر حمیدالله یلانی، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در ادامه افزود که می توان با استفاده از سیستم مناسب فاضلاب، از آلودگی آب های زیرزمینی تا اندازه زیادی پیشگیری کرد. وی توضیح داد: «در حال حاضر، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان ارایه خدمات دارد. اما با حمایت دولت افغانستان و شرکای بین المللی، ما بزودی قادر خواهیم بود تا ولایت های باقی مانده را نیز شامل خدمات خویش بویژه مدیریت فاضلاب نماییم.»

در رابطه به استفادۀ موثرتر از آب های زیرزمینی، سلیمان صالحی، هماهنگ کننده پروژه در بانک توسعه ای KfW کشور آلمان، به یک پروژه بزرگ فاضلاب در شهر کابل اشاره کرد. وی گفت: «ماسترپلان فاضلاب برای شهر کابل یک گام مهم بسوی مدیریت موثر فاضلاب می باشد. کشور آلمان در نظر دارد که بیش از 3 میلیارد افغانی را تا زمان تکمیل این پروژه در سال 1397 برای این پروژه فراهم کند.»

صلاح کبیر، فعال جامعه مدنی و کارشناس آب تاکید کرد که علاوه بر فراهم آوری تجهیزات فنی، همکاری میان مراجع ذیربط نیز بسیار بااهمیت است. وی افزود: «حکومت افغانستان، جامعه مدنی و رسانه ها باید با یکدیگر کار کنند تا بتوانند در نگهداری و حفاظت از منابع آب های زیرزمینی به کامیابی دست یابند.» تمام سخنرانان برنامه، به نقش کلیدی رسانه ها در افزایش آگاهی عمومی در این رابطه اشاره کردند. 

نشست های رسانه ای 1395؛ رسانه های افغانستان و مسئولیت اجتماعی یک سلسله از نشست های منظم هستند که توسط همکاری افغان آلمان و انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان مشترکا برگزار می شوند. این گفتگوها، زمینه ملاقات و بحث میان کارشناسان از ادارات دولتی، نهادهای خصوصی، جامعه مدنی، دفاتر همکاری های توسعه ای، و رسانه ها به منظور تبادل نظر پیرامون موضوعات مهم مربوط به توسعه را ، فراهم می سازد.

 

Twitter icon
Facebook icon